Cách sao lưu nội dung Blogger của bạn

Nếu bạn lo lắng về việc mất Blogger của mình hoặc muốn đăng nội dung của mình ở nơi khác hoặc đăng lại trên blog mới, bạn có thể dễ dàng lưu nội dung Blogger trên máy tính của mình. Quá trình sao lưu nó rất dễ dàng.


1. Đăng nhập vào Blogger. Truy cập blogger.com và đăng nhập bằng địa chỉ email của bạn.

2. Nhấp vào tùy chọn Cài đặt từ thanh bên.

3. Chọn Khác từ danh sách cài đặt.

4. Sao lưu nội dung của bạn. Chỉ cần nhấp vào nội dung Sao lưu để làm điều đó.

5. Tải về tập tin sao lưu. Nhấp vào nút Lưu vào máy tính của bạn để tải xuống.

6. Khôi phục nội dung của bạn bằng cách sử dụng bản sao lưu của bạn. Nếu bạn muốn khôi phục dữ liệu của mình, chỉ cần nhấp vào Nhập nội dung và nhập tệp sao lưu từ máy tính của bạn.Xem thêm bài viết :  Cách cài đặt Mẫu Blogger

Viết một bình luận