Cách tạo bảng responsive trong bài viết Blogspot

Bài viết sẻ hướng dẫn bạn thêm bảng hay table responsive tương thích hiện thị trên các thiết bị di động theo chuẩn HTML5.

Bạn có thể làm theo một số bước đơn giản như sau.

Chèn đoạn code css này vào trước thẻ style hoặc ]]></b:skin> trong phần chỉnh sửa HTML theme

Lưu mẫu lại là xong. Bây giờ nếu muốn chèn bảng vào bài viết thì bạn soạn thảo bài viết ở chế độ HTML rồi dán đoạn code HTML này vào

Viết một bình luận