Discover Responsive Blogger Template

Discover Responsive Blogger Template được thiết kế lý tưởng cho đa phương tiện, phong cách hiện đại và blog phong cách tạp chí. Discover Responsive đi kèm với một số tính năng nâng cao như thanh trượt và các bài đăng linh hoạt giúp trang web của bạn hấp dẫn và đẹp hơn

Discover Responsive Blogger Template

Discover Responsive Blogger Template
Discover Responsive Blogger Template

Live Demo Download 

Features of Discover Responsive Blogger Template

Discover Responsive Blogger Template have following features:

 • Build with Advanced Features
 • SEO Optimized
 • Feature Slider
 • Features Post Widget
 • Latest Post Ticker
 • Build with HTML5 & CSS3
 • Beautiful Drop Down Menu Below Header
 • 2 Columns Layout
 • Popular Post Widget with Thumbnails
 • Numbered Pagination
 • Customized Author Box Below Every Post
 • 4 Columns Footer

Viết một bình luận