Freshlife Responsive V3 Blogger Template

Freshlife Responsive V3 Blogger Template được chuyển đổi từ WordPress và có thiết kế đơn giản nhưng thân thiện với SEO. Freshlife đi kèm với một số tính năng nâng cao giúp người đọc trên trang web của bạn điều hướng nhanh từ bất kỳ thiết bị nào và nhận được lợi ích từ nội dung mới của bạn.

Freshlife Responsive V3 Blogger Template

Freshlife Responsive V3 Blogger Template
Freshlife Responsive V3 Blogger Template

Live Demo Download 

Features of Freshlife Responsive V3 Blogger Template

Freshlife Responsive V3 Blogger Template have following features:

 • Professional &
  Clean Design
 • WordPress Converted
 • Drop Down Menu
 • Cute Social Icons
 • Tabbed Widget
 • Simple Search Bar in Header
 • Numbered Pagination
 • Video Widget
 • Author Widget Below All Posts
 • Email Subscription Widget
 • Related Post Widget with Thumbnails
 • Threaded Comment System
 • Four Column Footer

Viết một bình luận