Gear Crowd Responsive Blogger Template

Gear Crowd Responsive Blogger Template, đi kèm với một số tính năng nâng cao. Gear Crowd Responsive được thiết kế đặc biệt cho các trang web tạp chí và cổng thông tin. Nó cũng được tối ưu hóa cao cho các công cụ tìm kiếm giúp bạn gia tăng lưu lượng truy cập không phải trả tiền trên blog của bạn.

Gear Crowd Responsive Blogger Template

Gear Crowd Responsive Blogger Template
Gear Crowd Responsive Blogger Template

Live Demo Download 

Features of Gear Crowd Responsive Blogger Template

Gear Crowd Responsive Blogger Template have following features:

  • Responsive & user friendly Design
  • Highly Optimized for Search Engines
  • Drop Down Menu Bar
  • 2 Columns Layout
  • Social Sharing Icons
  • Tabbed Sidebar Widget
  • Grid Design
  • Numbered Pagination
  • 3 Columns Footer

See more : Lorde Dark Blogger Template

Viết một bình luận