HTML and CSS Button Styles

Bộ sưu tập nút bấm – HTML and CSS Buttons Style khá đẹp, dễ dàng chèn ở nhiều vị trí như trong bài viết, text widget,…

1. Nút bấm từ Themezee.

HTML and CSS Button Styles
HTML and CSS Button Styles

Code

Demo

THEME DEMO DOWNLOAD THEME VIEW PRO VERSION

2.Nút bấm liên kết mạng xã hội từ iThuthua.

Code

Demo

Blogspot Templates

blogspot templates free download,53 Best Free Responsive Blogger Templates 2020.

FacebookInstagramTwitter

3. Nút bấm chuyên mục

Code

 

Demo

Đăng kýDùng thử

Đăng kýDùng thử

4. Nút bấm chuyên mục đơn giản  đổi màu

Code CSS:  dán vào CSS bổ sung của WordPress / Blogspot (Additional CSS).

code HTML dán vào đoạn văn, text widget hay chỗ nào bạn muốn nó hiển thị.


Demo

Viết một bình luận