Insider Responsive Blogger Template

Insider Responsive Blogger Template được thiết kế chuẩn HTML, CSS3 mới nhất và có thiết kế thân thiện với người dùng và trên điện thoại. Nó cũng được tối ưu hóa cho SEO trên trang và có điểm tốc độ trang tuyệt vời giúp khách truy cập trang web của bạn điều hướng trang web của bạn một cách đơn giản và dễ dàng.

Insider Responsive Blogger Template

Insider Responsive Blogger Template
Insider Responsive Blogger Template

Features of Insider Responsive Blogger Template

Insider Responsive Blogger Template have following features:

 • Beautiful Magazine Design
 • Responsive & User Friendly
 • Highly Optimized for Search Engines
 • Highly Optimized for Page Speed Score
 • 2 Columns Layout
 • Header Menu Bar
 • Beautiful Search Box in Header
 • Social Sharing Icons
 • Drop Down Categories Menu
 • Customized Comment System
 • Advertisement Ready
 • Popular Posts widget with Thumbnails
 • No Footer Columns

Viết một bình luận