Life Hack Responsive Blogger Template

Life Hack Responsive Blogger Template, được thiết kế đặc biệt cho các blog theo phong cách tin tức và tạp chí. Nó có thiết kế phẳng và mới mẻ giúp khách truy cập trang web của bạn và điều hướng trang web của bạn đơn giản và dễ dàng hơn. Life Hack Responsive Blogger Template cũng được tối ưu hóa cao cho các công cụ tìm kiếm và giúp bạn có được lưu lượng truy cập không phải trả tiền trên trang web của bạn.

Life Hack Responsive Blogger Template

 
Life Hack Responsive Blogger Template
Life Hack Responsive Blogger Template

Live Demo Download 

Life Hack Responsive Blogger Template

Life Hack Responsive Blogger Template have following features:

 • Responsive Design
 • SEO Optimized
 • 2 Columns Layout
 • Search Bar above Header
 • Beautiful Social buttons above Header
 • Customized Subscribe Box
 • Clean and Fresh Design
 • Recent Post widget with Thumbnail
 • Related Post widget with Thumbnail
 • Customized Commenting System
 • 4 Columns Footer

Viết một bình luận