Mag day Responsive Blogger Template

Mag day Responsive Blogger Template đi kèm với một số tính năng nâng cao mà bạn có thể nhận được trong bất kỳ mẫu nguyên thủy nào. Nó có nhiều trang chủ có bố cục câu chuyện làm cho trang web của bạn hấp dẫn hơn và giúp người đọc trung thành của bạn duyệt trang web của bạn dễ dàng hơn.

Mag day Responsive Blogger Template

 
Mag day Responsive Blogger Template
Mag day Responsive Blogger Template

Live Demo Download 

Features of Mag day Responsive Blogger Template

Mag day Responsive Blogger Template have following features:

 • Responsive and User Friendly Design
 • SEO Optimized
 • Drop Down Menu Bar
 • News Ticker
 • Customized Search Box
 • Advertisement Ready
 • Feature Slider
 • Featured Posts
 • 2 Columns Layout
 • Customized Subscribe Box
 • Numbered Pagination
 • 4 Columns Footer

Viết một bình luận