Modern Mag Responsive Blogger Template

Modern Mag Responsive Blogger Template, có thiết kế đáp ứng và thân thiện với người dùng. Nó được thiết kế đặc biệt cho đa phương tiện, báo và blog phong cách tạp chí. Modern Mag cũng được tối ưu hóa cao cho các công cụ tìm kiếm và giúp bạn có thêm lưu lượng truy cập trên blog của mình.

Modern Mag Responsive Blogger Template

Modern Mag Responsive Blogger Template
Modern Mag Responsive Blogger Template

Live Demo Download 

Features of Modern Mag Responsive Blogger Template

Modern Mag Responsive Blogger Template have following features:

 • Responsive Design
 • SEO Friendly
 • Magazine Style Layout
 • News Tricker
 • Popular Posts Widget with Thumbnails
 • 3 Columns Layout
 • Beautiful Top Menu Bar
 • Related Posts widget with Thumbnails
 • Latest Post Slider
 • Compatible with Modern Browsers
 • Advertisement Ready
 • 4 Columns Footer

Viết một bình luận