Personal Mag Responsive Blogger Template

Personal Mag Responsive Blogger Template, được thiết kế đặc biệt cho các blog cá nhân, tạp chí, thư viện và blog theo phong cách hiện đại. Personal Mag cũng có các widget tùy biến làm cho blog của bạn trông đẹp hơn.

Personal Mag Responsive Blogger Template

Personal Mag Responsive Blogger Template
Personal Mag Responsive Blogger Template

Live Demo Download

Features of Personal Mag Responsive Blogger Template

Personal Mag Responsive Blogger Template have following features:

 • Responsive Design
 • Highly Optimized for Search Engines
 • Beautiful Custom Welcome Homepage
 • 2 Columns Layout
 • Tabbed Sidebar
 • Magazine Style
 • Sticky Drop Down Menu
 • Inspired for WordPress Design
 • Advertisement Ready
 • Numbered Pagination
 • 4 Columns Footer

Viết một bình luận