Soloris Responsive Blogger Template

Soloris Responsive Blogger Template, đi kèm với một số tính năng nâng cao mà bạn có thể tìm thấy trong bất kỳ mẫu blogger cao cấp nào. Nó có giao diện đẹp làm cho trang web của bạn đẹp hơn và hấp dẫn hơn. Nó được thiết kế đặc biệt cho các blog theo phong cách công nghệ, đa phương tiện và tạp chí nhưng bạn có thể sử dụng nó trên bất kỳ blog nào.

Soloris Responsive Blogger Template

Soloris Responsive Blogger Template
Soloris Responsive Blogger Template

Features of Soloris Responsive Blogger Template

Soloris Responsive Blogger Template have following features:

 • Beautiful Responsive Design
 • SEO Optimized
 • Magazine Based Style
 • Social Sharing Buttons
 • Search Box in Header
 • Trending or News Ticker
 • 2 Columns Layout
 • Drop Down Menu Bar
 • Feature Slider
 • Advertisement Ready
 • Social Bookmarking Buttons
 • Tabbed Widgets
 • Popular Posts with Thumbnails
 • Recent Posts with Thumbnails
 • 4 Columns Footer

Viết một bình luận