Theme Blogger BlogAMP

BlogAMP Blogger Template là một chủ đề đẹp khác đi kèm với nhiều tính năng nâng cao. Một trong những lý do lớn nhất của việc sử dụng chủ đề này là điều này là hoàn toàn AMP blogger chủ đề. Bạn có thể biết rằng các trang web AMP đang trở nên phổ biến hơn hiện nay.

Vì Google và Twitter tập trung nhiều hơn vào các trang AMP. Vì vậy, nó luôn luôn là một ý tưởng tốt để làm cho trang web của bạn AMP và làm cho nó đẹp hơn và độc đáo hơn các trang web khác trong thị trường ngách của bạn.

Mẫu blog BlogAMP được thiết kế đặc biệt cho blog Thư viện, Tạp chí và Tin tức. Nó đi kèm với thiết kế rất sẵn sàng, tải nhanh và quảng cáo sẽ tải các trang web của bạn nhanh hơn các trang khác.


BlogAMP Blogger Template


Theme Blogger BlogAMP


Xem thêm mẫu theme : Theme Blogger Viralisme

Viết một bình luận