Theme Blogger Bold Parallax

Mẫu blogger Blod Parallex được xây dựng với các kỹ thuật sạch sẽ và hiện đại. nó đi kèm với các tính năng cao cấp khác nhau giúp bạn thiết lập một trang web chuyên nghiệp. nó được thiết kế đặc biệt cho các tạp chí liên quan đến Tạp chí, Báo chí và Đánh giá.

Bold Parallax Responsive Blogger Template
Xem thêm mẫu theme :  

Mẫu theme Blogger TechBlog Responsive

Viết một bình luận