Theme Blogger Digbug Video Responsive

Digbird Responsive Blogger Template được thiết kế đặc biệt cho blog video, vì vậy nếu bạn có một blog, nơi bạn đã chia sẻ video với người đọc trang web thì bạn có thể sử dụng mẫu này và làm cho trang web của bạn hấp dẫn hơn. Digorms hỗ trợ phát trực tuyến từ YouTube và Vimeo.

Digbug Video Responsive Blogger Template
Xem thêm mẫu theme : 

Mẫu theme Blogger Manshet Responsive

Viết một bình luận