Theme Blogger Fastblog

Mẫu blogger Fastblog là một trong những chủ đề blog phong cách tốt nhất và độc đáo đi kèm với nhiều tính năng nâng cao. Nó đi kèm với thiết kế chuyên nghiệp và cung cấp một cái nhìn độc đáo cho trang web của bạn. Nó có một phần đẹp ngay sau menu điều hướng mà bạn có thể sử dụng để hiển thị các bài viết theo xu hướng của mình. Vì vậy, độc giả của bạn sẽ có thể tìm thấy chúng ngay từ trang chủ. Nó cũng có một thanh trên cùng duy nhất mà bạn có thể sử dụng để liên kết các trang quan trọng nhất của mình. Cũng như bạn cũng có thể liên kết hồ sơ chia sẻ xã hội của bạn. Vì vậy, độc giả của bạn có thể tìm thấy bạn trên tất cả các mạng xã hội.

Không chỉ ở góc trên bên phải mà nó còn có các biểu tượng chia sẻ xã hội rất đẹp ở thanh bên phải. Bạn có thể liên kết tất cả các hồ sơ mạng xã hội của mình ở đó và độc giả của bạn có thể thích và theo dõi bạn trên tất cả các mạng xã hội. Đây là một tiện ích theo dõi xã hội độc đáo mà cộng đồng đặc biệt tạo ra cho mẫu blogger fastblog. Một tính năng tuyệt vời khác của mẫu này là nó có phong cách tạp chí. Nó có nghĩa là nếu bạn sẽ thiết lập trang web mới. Nơi bạn chia sẻ thông tin trong hình dạng của bài viết thì bạn phải đi với mẫu này.


Fastblog Blogger Template


Theme Blogger Fastblog


Xem thêm mẫu theme : Theme Blogger Legenda 

Viết một bình luận