Theme Blogger Furbish Mag

Furbish Mag Blogger Template là chủ đề lý tưởng cho công nghệ, tiện ích và blog tạp chí. Nó sẽ mất ít hơn một phút để thay đổi màu sắc của mẫu theo mong muốn của bạn mà không cần mã hóa một mã html hoặc css nào. Đánh dấu trang xã hội thậm chí còn nhanh hơn bất kỳ điều gì khác.

Tiện ích bài đăng gần đây và phổ biến được thêm vào trong khu vực thanh bên. Nếu bạn đang chạy blog công nghệ hoặc tiện ích thì đây là một trong những lựa chọn tốt nhất cho blog của bạn vì nó có thiết kế tải siêu nhanh sẽ tải nội dung trang web của bạn trong vài giây.

Furbish Mag Blogger Template


Theme Blogger Furbish Mag

Xem thêm mẫu theme :  

Theme Blogger Daisy

Viết một bình luận