Theme Blogger Game Shift Responsive

Game Shift là một mẫu blogger 3 cột thiết kế đơn giản. Chúng tôi thêm vào ‘Thanh menu Accordion trong mẫu blogger miễn phí này. Do thanh điều hướng Accordion Khách truy cập của bạn có thể xem tất cả các bài đăng trên đường đi. Tiện ích thả xuống Accordion giúp dễ dàng chuyển sang các bài viết khác.

Game Shift Responsive Blogger Template
Xem thêm mẫu theme :

Mẫu theme Blogger miniBlog

Viết một bình luận