Theme Blogger Publisher

Publisher là một mẫu blog cổ điển được thiết kế thanh lịch, đơn giản, đáp ứng, chất lượng cao. Nó có màn hình hiển thị toàn chiều rộng mang lại cho nó một liên lạc blog cổ điển, nhưng chúng tôi đã mang đến cho nó một liên lạc mới nhất tuyệt vời bằng cách thêm một số tính năng chuyên nghiệp nhất mà một mẫu blogger cổ điển chưa từng có. Nếu bạn có một blog và đang tìm kiếm một mẫu blogger đơn giản hơn thì Publisher chỉ dành cho bạn.

Publisher Blogger Template


Theme Blogger Publisher


Xem thêm mẫu theme :   

Theme Blogger SoftWind

Viết một bình luận