Theme Blogger Scoop Multipurpose

Scoop là một mẫu blogger đáp ứng đầy đủ, hoạt động trên khung bootstrap và các công nghệ thiết kế hiện đại. Nó được tạo ra với tình yêu và sự chăm sóc dành cho các blogger nữ sở hữu Trang phục trong ngày, Blog thời trang, Blog ẩm thực, Blog du lịch, Blog cá nhân. Scoop có tất cả các tính năng trong đó hoàn toàn làm cho nó trở thành chủ đề blogger tốt nhất của năm.


Scoop Multipurpose Blogger Template
Xem thêm mẫu theme : 

Theme Blogger Hippo Mag Responsive

Viết một bình luận