Theme Blogger Social Mag Responsive

Social Mag dựa trên giao diện người dùng hiện đại với giao diện tương lai. Với các tính năng làm cho nó thân thiện với phương tiện truyền thông xã hội. Bạn có thể tìm thấy hầu hết tất cả các tính năng chính trên mẫu này để chạy blog hoặc trang web dựa trên tạp chí. 

Social Mag Responsive Blogger TemplateMẫu này cung cấp thêm tầm quan trọng cho mạng truyền thông xã hội của bạn bằng cách cung cấp thêm tùy chọn cho người dùng của bạn để chia sẻ nội dung để đăng ký vào mạng xã hội của bạn.


Xem thêm mẫu theme :  

Theme Blogger Scoop Multipurpose

Viết một bình luận