Theme Blogger Techmax

Mẫu Techmax Blogger là một mẫu phản hồi được thiết kế đặc biệt cho các tạp chí, bài đăng Tin tức và bài đăng trên blog. Chủ đề ODD là tác giả của mẫu này. Mẫu Blogger công nghệ này có một thanh trượt tuyệt vời và hiệu ứng hoạt hình, Nếu bạn tạo một con trỏ trên bất kỳ bài đăng nào, nó sẽ hoạt hình, đó là một tính năng thú vị trong chủ đề này. trên tiêu đề thứ tư, mẫu này có các biểu tượng phương tiện truyền thông xã hội, nơi bạn có thể đính kèm hồ sơ xã hội của trang web của mình.

Muốn xem trước toàn bộ mẫu blogger, chỉ cần nhấp vào tùy chọn Live Preview ở đây, Bạn sẽ thấy công việc tuyệt vời được thực hiện bởi các nhà thiết kế của mẫu. Mẫu Techmax có một chất lượng tuyệt vời khác, đó là thời gian tải và các tùy chọn của Google. Một blog hoặc một trang web sử dụng mẫu đơn giản này sẽ tải nhanh hơn bất kỳ trang nào khác. Google cũng sẽ hiển thị các bài đăng của blog này cao hơn trong kết quả tìm kiếm.

Techmax Blogger TemplateXem thêm mẫu theme : 

Mẫu theme Blogger Maggner

Viết một bình luận