Tối ưu hóa SEO Label cho blogspot

Việc tối ưu SEO Blogspot cho các label là điều khá khó khăn. Nhiều người nghĩ rằng label của Blogspot không được index, nhưng họ đã nhầm, label được index như các thành phần khác thôi. Nếu nhãn được index thì tiêu đề và meta description cũng không đẹp, không thu hút người dùng.

Để cho các em bot google tìm thấy blog cho chúng ta nhanh chóng thì việc quan trọng bây giờ đó là chúng ta phải tối ưu Tiêu đề blog và thẻ Description.Trang Label cho Blogspot vốn là yếu điểm trên nền tảng Blogger khi Google không có tùy chỉnh cho trang Label mà đơn thuần đây chỉ là trang lọc ra các bài viết cùng nhãn.

Đoạn code sau bạn chèn vào dưới thẻ <head> và chỉnh sửa một chút là được.

<b:if cond='data:blog.searchLabel == &quot;Tên Label&quot;'>
 <title>Tiêu đề bạn muốn hiển thị</title>
 <meta content='Mô tả cho Label' name='description'/>
<b:else/>

Tối ưu SEO label trong Blogspot: Tiêu đề, meta description và meta keyword

  • Code mẫu 
<b:if cond='data:blog.searchLabel'>
<b:if cond='data:blog.searchLabel == &quot;AA-AA-AA&quot;'> (label của bạn)
<title>AA AA AA</title> (tiêu đề của bạn)
<meta content='Mổ tả cho AA AA' name='description'/> meta description của bạn
<meta content='A, B, C, D' name='Keywords'/>  điền keyword của bạn vào.
<b:else/>
<title><data:blog.pageName/></title>
<meta expr:content='data:blog.pageName + &quot; - Tags &quot; + data:blog.pageName + &quot;. &quot;+ data:blog.pageName + &quot;&quot;' name='description'/>
<meta expr:content='data:blog.pageName + &quot;, &quot; + data:blog.title' name='Keywords'/>
</b:if></b:if>
  • Code ví dụ

Các bạn vào chỉnh html thêm vào đoạn code sau:

<b:if cond='data:blog.searchLabel'>   
<b:if cond='data:blog.searchLabel == &quot;Thu-thuat-hay&quot;'>
<title>Thủ thuật hay</title>
<meta content='Tổng hợp những thủ thuật cực hay mà bạn nên biết và áp dụng nó ngay vào thực tế. Tại đây mình sẽ chia sẻ rất nhiều kinh nghiệm về thủ thuật hay' name='description'/>
<meta content='Thủ thuật máy tính, Thủ thuật công nghệ , Thủ thuật phần mềm, Thủ thuật IT, Thủ thuật hay' name='Keywords'/>
  <b:else/>
<title><data:blog.pageName/></title>
<meta expr:content='data:blog.pageName + &quot; - Tags &quot; + data:blog.pageName + &quot;.&quot;+ data:blog.pageName + &quot;&quot;' name='description'/>
<meta expr:content='data:blog.pageName + &quot;, &quot; + data:blog.title' name='Keywords'/>
</b:if></b:if>

Nên nhớ bao nhiêu if thì có bấy nhiêu thẻ đóng if (</b:if>)

 

Thêm nhiều label thì làm tương tự

<b:if cond='data:blog.searchLabel'>
<b:if cond='data:blog.searchLabel == &quot;AA-AA-AA&quot;'> (label của bạn)
<title>AA AA AA</title> (tiêu đề của bạn)
<meta content='Mổ tả cho AA AA ' name='description'/> meta description của bạn
<meta content='A, B, C, D' name='Keywords'/>  điền keyword của bạn vào.
<b:else/>
<b:if cond='data:blog.searchLabel == &quot;BB-BB-BB&quot;'> (label của bạn)
<title>BB BB BB</title> (tiêu đề của bạn)
<meta content='Mổ tả cho BB BB BB' name='description'/> meta description của bạn
<meta content='A, B, C, D' name='Keywords'/>  điền keyword của bạn vào.
<b:else/>
<b:if cond='data:blog.searchLabel == &quot;CC-CC-CC&quot;'> (label của bạn)
<title>CC CC CC</title> (tiêu đề của bạn)
<meta content='Mổ tả cho CC CC' name='description'/> meta description của bạn
<meta content='A, B, C, D' name='Keywords'/>  điền keyword của bạn vào.
<b:else/>
<title><data:blog.pageName/></title>
<meta expr:content='data:blog.pageName + &quot; - Tags &quot; + data:blog.pageName + &quot;. &quot;+ data:blog.pageName + &quot;&quot;' name='description'/>
<meta expr:content='data:blog.pageName + &quot;, &quot; + data:blog.title' name='Keywords'/>
</b:if></b:if></b:if></b:if>

Các bạn có thể tham khảo thêm chuyên mục:  thủ thuật blogspot

Viết một bình luận